Zadzwoń do nas: 609 511 712

Przyjdź do nas:

ul. Słowackiego 1
11-200 Bartoszyce

Napisz / zadzwoń:

email: lo1bartoszyce@wp.pl
tel.: 609 511 712

Program

Start > Program

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Jesteśmy szkołą o trzyletnim cyklu kształcenia (z wyjątkiem absolwentów szkół zawodowych – nauka trwa dwa lata), w którym zajęcia edukacyjne realizowane są według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej i kończą się egzaminem (z najwyższym wskaźnikiem zdawalności). W szkole realizowane są następujące przedmioty:
 • język polski
 • j. obcy do wyboru (język angielski, niemiecki, rosyjski)
 • biologia
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • geografia
 • podstawy przedsiębiorczości
 • informatyka

Egzamin maturalny, słuchacze zdają w szkole, w miejscu, w którym odbywały się zajęcia.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości absolwenci naszej szkoły mogą podjąć studia na dowolnym kierunku studiów lub kształcić się w szkole policealnej.